Dots and dashes

En serie på 12 ringar som är uppbyggda av punkter och streck inspirerade från uppbyggnaden av morsealfabetet. De passar ihop och kan kombineras fritt med varandra.  
Önskar du att köpa en eller flera av de fina handgjorda silversmycken från KIBO kan du skriva till mig under kontakt.

Specialpris av ringarna: 1 st 850,00 SEK, 2 st 1.600,00 SEK 3 st 2.200,00.
Tillägg för infattning av varje sten 500,00 SEK

Dots and dashes_DD01

SEK 850,00

Dots and dashes_DD02

SEK 850,00

Dots and dashes_DD03

SEK 850,00

Dots and dashes_DD04

SEK 850,00

Dots and dashes_DD05

SEK 850,00

Dots and dashes_DD06

SEK 1.850,00

Dots and dashes_DD07

SEK 850,00

Dots and dashes_DD08

SEK 2.350,00

Dots and dashes_DD09

SEK 850,00

Dots and dashes_DD10

SEK 850,00

Dots and dashes_DD11

SEK 1350,00

Dots and dashes_DD12

SEK 1350,00